Odborné články

Jak může strava ovlivnit vaši hladinu krevního cukru?

Věděli jste, že první pokusy vedoucí k objevení inzulinu začaly 4. května 1921? Tyto experimenty prováděli Dr. Frederick Banting a Charles Best a v budoucnu vedly k tomu, že se inzulin používá jako součást léčby cukrovky prvního i druhého typu. Inzulin je hormon odpovědný za zajištění normální hladiny cukru v krvi.

Co je to hladina cukru v krvi?

Když mluvíme o „normálním krevním cukru“, nebo „normální hladině cukru“, jedná se o množství glukózy, které se nachází v krvi poté, co jste chvíli nejedli. Celkově je toto množství malé, dalo by se přirovnat k čajové lžičce cukru. Když jíte, většina sacharidů z jídla je trávena a metabolizována a nakonec se objeví v krvi jako glukóza, neboli „krevní cukr“. Glukóza je forma cukru, kterou naše tělo využívá k energii.

Jaká je hladina cukru v krvi po jídle u zdravého člověka?

Hladina postprandiální glykemie (=glykemie po jídle) je u zdravého člověka do 7,8 mmol/l. Hodnota postprandiální glykémie 7,8-11,0 mmol/l znamená porušenou glukózovou toleranci, hodnoty vyšší než 11,1 mmol/l znamenají už diabetes mellitus.
 
Ukazatelem zdravého metabolismu je i glykemie nalačno:
 
Hladina cukru u zdravého člověka se pohybuje od 4 do 5,6 mmol/litr. Hodnota nad 5,6 mmol/litr krve představuje zvýšenou hladinu cukru a od 7 mmol/litr krve už jde o cukrovku. Cukrovka 2.typu často vyžaduje řadu změn v životě člověka, závisí i na fázi a celkové délce onemocnění. Obvyklá je úprava jídelníčku, redukce hmotnosti, lékař posoudí také farmakoterapii, případně i aplikaci inzulinu. V krajních případech se používá i bariatrická chirurgie.
Pokud je DM2 (případně prediabetes) způsobena neadekvátním životním stylem, jako velmi účinné funkční řešení se jeví redukce hmotnosti pomocí LED a formula LED. V řadě studií byla prokázána remise v hodnotách několika desítek procent zúčastněných (např. Studie DIADEM 61%).

Zdravý člověk 4–5,6 mmol/litr krve
Člověk se zvýšenou hladinou cukru v krvi 5,7–7 mmol/litr krve
Diabetik nad 7 mmol/litr krve

Hodnoty cukru v krvi (hodnoty glykemie) – tabulka

 

Jak vzniká cukrovka 2 typu?

Cukrovka má celou řadu typů. Nejznámější jsou DM1, DM2 a gestační diabetes, existují i pankreatoprivní DM, DM při endokrinopatiích, DM vyvolaná léky a chemikáliemi, MODY aj.
 
Nejrozšířenější forma je DM2. Odhaduje se, že je z cca 85% ovlivněna neadekvátním životním stylem, nadměrným energetickým příjmem, případně i sníženou fyzickou aktivitou. Cca 15% je dáno geneticky a její vznik s nadváhou nesouvisí. Vliv na vznik DM 2 mají vrozené faktory, nadvýživa, nevhodná strava, nedostatek pohybu aj. To vše vede k nadváze a obezitě, a k překročení tzv. osobního tukového prahu. Výsledkem je ektopické ukládání tuků do svalů a jater (následkem je inzulinová rezistence vedoucí ke kompenzatorní hyperinzulinémii a výsledkem je metabolický syndrom) a do pankreatu (porucha sekrece inzulinu, vzniká hyperglykemie).
 
Existují různé testy, spolehlivý je test na HbA1c (glykovaný hemoglobin), který lze v současné době provádět i doma. Domácí test by se však neměl považovat za náhradu testu u lékaře, může ale sloužit k získání představy o hodnotách glykovaného hemoglobinu.

Jak se projevuje hyperglykémie v rané fázi?

  • Sucho v ústech,
  • velká žízeň,
  • časté močení,
  • teplá a suchá kůže.

Projevy hyperglykémie v pokročilé fázi (při vzestupu ketolátek):

  • nevolnost,
  • nechutenství,
  • bolesti břicha,
  • pocit na zvracení.

Jak se mění hladina cukru v krvi po jídle?

Při konzumaci jídla s obsahem sacharidů se zvyšuje i hladina cukru v krvi. U zdravých lidí je vysoká hladina cukru v krvi, ke které dochází glykemie po jídle, řízena uvolňováním inzulinu, který signalizuje buňkám, aby jej absorbovaly z krevního řečiště. U diabetiků je tento proces narušen. Společným projevem DM je hyperglykemie vzniklá v důsledku absolutního či relativního nedostatku inzulinu (porucha sekrece inzulinu).
 
Diabet typu 1 (DM1): Je autoimunitně podmíněný (klasická forma vzniká u mladých lidí pod 20 let věku), dále typ LADA (Pozdní autoimunitní diabetes dospělých). Při správné léčbě (inzulin) existuje možnost zachování/prodloužení zbytkové sekrece inzulinu.

Diabet typu 2 (DM2): Vzniká hromaděním ektopického (intraviscelárního) tuku v orgánech, zejm. ve slinivce, játrech a svalovině. Vyznačuje se poruchou sekrece inzulinu ne-autoimunitní povahy a různým podílem inzulinové rezistence. Samotná inzulinová rezistence nestačí pro rozvoj diabetu, podmínkou diabetu je porucha sekrece inzulinu. Při správné léčbě existuje možnost remise.

Kombinace DM1 a 2 je poměrně častá.

Cukrovka v ČR

V současné době je v ČR přibližně 60 000 diabetiků typu 1 (nejaktuálnější oficiální statistický údaj pro stav roku 2016). Před 100 lety (před objevem inzulinu) přežili diabetici jen čtyři roky po stanovení diagnózy. Nyní mohou žít téměř normální život až do 80, někdy dokonce do 90 let.


Cukrovka typu 2 je v ČR více než 10× častější než cukrovka typu 1 (cca 787 000 nemocných v roce 2016). Rozeznáváme 2 základní typy:
 
Diabetes mellitus 2. typu: 
S převažující poruchou sekrece inzulinu.
S převažující poruchou působení inzulinu.


Nedávný výzkum, pro který The 1: 1 Diet by Cambridge Weight Plan poskytla produkty, ukazuje, že tento přebytečný tuk také zhoršuje produkci inzulinu ve slinivce. Diabetik typu 2 tedy má nejen špatně fungující inzulin (nereagující buňky), ale nakonec ho stále méně produkuje, takže vysoká hladina cukru v krvi je postupně se zhoršujícím problémem.

Jak ovlivňuje hladina cukru v krvi spánek?

Vysoká hladina cukru způsobuje poškození tkání po celém těle, včetně očí, ledvin, nervů a cév, a zvyšuje riziko srdečních onemocnění a rakoviny. Vede také k nadměrné žízni, nočním výletům na toaletu a narušení spánku. Z těchto a dalších důvodů mnozí z nejosvícenějších zdravotnických odborníků na světě považují udržení zdravé hladiny glukózy v krvi za zásadní a možná i nejdůležitější prvek dlouhého a zdravého života.

Výsledky programu The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan

Dodržování zásad zdravého životního stylu významně snižuje riziko vzniku cukrovky. V případě prediabetu a raného DM2 se jako funkční ukázaly postupy na bázi LED a formula LED, které mohou vést k remisi. Důkazem jsou nejvlivnější studie (DiRECT, DIADEM aj.) na toto téma, které byly založeny na postupech a produktech používaných v rámci programu The 1: 1 Diet by Cambridge Weight Plan. Tyto postupy vedly k rychlému a udržitelnému úbytku hmotnosti a remisi jak cukrovky, tak prediabetu v celé řadě randomizovaných studií. Stejné postupy jsou aplikovány i zde v ČR, kde tyto studie následujeme a ctíme EBM (evidence based medicine).

Objednejte se na nezávaznou vstupní konzultaci zdarma ještě dnes!

Dohodněte si nezávaznou konzultaci zdarma ještě dnes!

Mám zájem o konzultaci

Dohodněte si nezávaznou
konzultaci zdarma

Souhlasíte se správou, zpracováním a uchováváním osobních údajů v souladu s VOP a nařízením GDPR

Mám zájem o zasílání novinek a akčních nabídek.

Nepodařilo se odeslat formulář.
1Vyplňte formulář
2Zavoláme vám
3Setkáte se s poradcem

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.