Aktuality

Přeplněné nemocnice? Studie odhaduje, že dvě třetiny hospitalizací s COVID-19 jsou kvůli čtyřem typům onemocnění!

To, že COVID-19 výrazně ovlivňuje naše životy, nemá význam opakovat. Víme také, že řada onemocnění zhoršuje léčbu. Jedna z posledních studií ale překvapí svými čísly, a to jak rozsahem, tak i jednoduchostí.

Hospitalizace s COVID-19

Už dříve jsem upozorňoval na vztah COVID-19 a obezity (+ provázejících onemocnění), rozsah studií však byl o řád nižší, než aktuálně uvedená studie z USA, uveřejněná v Journal of the American Heart Association (JAHA). Studie použila matematickou simulaci k odhadu počtu a podílu národních hospitalizací COVID-19, kterým by bylo možné zabránit, kdyby Američané netrpěli čtyřmi hlavními kardiometabolickými stavy. Každá podmínka byla v jiných studiích silně spojena se zvýšeným rizikem špatných výsledků s infekcí COVID-19.

Data ze studie

Vědci odhadli, že z 906 849 celkových hospitalizací COVID-19, ke kterým došlo u dospělých v USA k 18. listopadu 2020:

  • 30% (274 322) bylo způsobeno obezitou;
  • 26% (237 738) lze připsat hypertenzi;
  • 21% (185 678) připadalo na cukrovku;
  • 12% (106 139) bylo způsobeno srdečním selháním.

Studie zjistila, že jednotlivci mohli být stále infikováni, ale nemuseli mít dostatečně závažný klinický průběh vyžadující hospitalizaci. U některých lidí docházelo ke kombinaci několika faktorů - model naznačuje, že bylo možné zabránit 64% (575 419) hospitalizací COVID-19. 10% snížení národní prevalence každého z uvedených onemocnění, by podle modelu mohlo zabránit asi 11% všech hospitalizací COVID-19.

Matematický model

Zmíněné čtyři podmínky byly vybrány na základě jiných výzkumů z celého světa, které ukazují, že každý z nich je přitěžujícím faktorem ve vztahu k průběhu onemocnění COVID-19. Odhady konkrétního rizika pro každý stav pocházely z publikovaného modelu s více proměnnými, který zahrnoval více než 5 000 pacientů s COVID-19 diagnostikovaných v New Yorku dříve během pandemie. Meghan O'Hearn, jedna z autorek studie, uvedla, že by bylo vhodné zvážit podporu preventivních opatření v oblasti životního stylu.

Vliv vybraných onemocnění byl různý napříč věkovými skupinami, rozdíly ale byly různé - například přibližně 8% hospitalizací COVID-19 u dospělých mladších 50 let bylo odhadováno na cukrovku, ve srovnání s přibližně 29% hospitalizací COVID-19 u osob ve věku 65 let a starších (uvedený průměr je 21%). Naproti tomu obezita měla stejně škodlivý dopad na hospitalizace COVID-19 napříč věkovými skupinami.

Vliv existoval i z hlediska rasy, což je v ČR podmínka zanedbatelná. Vzhledem k tomu, že hypertenze, DM2 i srdeční selhání je navázáno na obezitu, může být právě zlepšení této oblasti jednou z cest snížení nutnosti hospitalizace.

Možná řešení

Obezita je řešitelná mnoha způsoby, i když s některými vnitřně nesouhlasím, mají v řešení svoje místo. Jmenovat by se tak daly tyto postupy: farmakologická léčba, bariatriacká chirurgie, návštěva dietologa, LED (low energy diet, nebo také NED – nízkoenergetická dieta) + formula LED (postupy energeticky shodné s LED, ale za použití speciálních produktů).

Osobně jsem pro řešení pomocí stravy, tedy LED a formula LED. Tyto postupy se zejména v posledních letech ukazují (na základě řady studií, z nichž některé jsem zde v minulosti představil) jako velmi funkční, neinvazivní a lehce zvládnutelné. Benefity  jsou vidět nejen na úpravě hmotnosti, ale i na úpravě zdravotního stavu (prediabetes, DM2 aj.)

Možná vás tento článek přiměje k rozhodnutí upravit svoji hmotnost nebo změnit životní styl. Možná zaseje jen semínko pochybností, možná jej nesouhlasně přelétnete, nebo třeba začnete hledat související informace. Rád používám upravený citát od velmi vzdělaného kolegy „více cest vede do Říma“ – ať už bude vliv jakýkoliv a povede k nějaké volbě, která bude mít vliv na získání optimální hmotnosti, tak článek splnil smysl. Takže přeji pěkný den a pevné zdraví .

Autor: Ing. Lukáš Vrána / Výživový specialista a školitel programu The 1:1 Diet

Zdroj: Meghan O’Hearn, Junxiu Liu, Frederick Cudhea, Renata Micha, Dariush Mozaffarian. Coronavirus Disease 2019 Hospitalizations Attributable to Cardiometabolic Conditions in the United States: A Comparative Risk Assessment Analysis. Journal of the American Heart Association, 2021; DOI: 10.1161/JAHA.120.019259

Objednejte se na nezávaznou vstupní konzultaci zdarma ještě dnes!

Dohodněte si nezávaznou konzultaci zdarma ještě dnes!

Mám zájem o konzultaci

Dohodněte si nezávaznou
konzultaci zdarma

Souhlasíte se správou, zpracováním a uchováváním osobních údajů v souladu s VOP a nařízením GDPR

Mám zájem o zasílání novinek a akčních nabídek.

Nepodařilo se odeslat formulář.
1Vyplňte formulář
2Zavoláme vám
3Setkáte se s poradcem

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.